ONS MAAK VAN  JOU ‘N WENNER !

 

M J   VERMEULEN  ING.

Prokureurs, Boedelberedderaars, Aktevervaardigers,

Algemene Regsdienste, Eiendomskonsultante

PROKUREURSDIENSTE   MET
‘N VERSKIL … ONS MAAK
VAN
 JOU ‘N WENNER !  

MARTHINUS JOACHIM VERMEULEN
(B.Proc)

Bygestaan   deur
CHRISTIAN ERNST OLIVIER (BA Regte LLB) 


 

 

 

Ons firma bestaan reeds sedert 1994 in Riversdal, waartydens ons bevoorreg was om op vele terreine van die samelewing ‘n bydrae te kon lewer en ondersteun.

 

Ons beskik oor jarelange ondervinding en kennis in algemene regswerk, invorderings, litigasie, boedelbereddering, opstel van Voorhuwelikse en Nahuwelikse kontrakte, egskeidings, algemene transporte, boedeltransporte, deeltiteltransporte, hersonering, konsolidasie, onderverdeling, ontwikkeling, serwituutregistrasie, asook die registrasie en kansellasie van verbande.

 

Ons is te enige tyd tot u beskikking om aan u advies te verskaf met betrekking tot enige regsaspek.  Dit sal altyd in u belang wees om die oordragprokureur te nomineer in enige transaksie wat verband hou met die vervreemding van vaste eiendom, daarom sal ons u graag tot hulp wil wees ten einde te verseker dat u belange beskerm word.

 

Ons advies is betroubaar en effektief.

 

Met u wil ons die pad stap en ‘n goeie vertrouensverhouding opbou – of u in u persoonlike hoedanigheid optree of namens ‘n regsentiteit

(Maatskappy / Trust / BK).